ไวรัสโคโรนา Covid-19 ป้องกันได้

รายงานสถานการณ์ โควิด- 19

แหล่งข้อมูล :: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  ข่าวประชาสัมพันธ์


“หัวใจของนักพัฒนา” คือ การมองคุณค่าของชุมชนเป็นที่ 1 ชุมชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE บ้านหนองแปน

            เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร สาธารณสุขอำเภอบุณฑริก มอบหมายภาระกิจให้กลุ่มงานการแพทย์สุขภาพจิตและผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด รพ.สต.บ้านบก ลงพื้นที่บ้านหนองแปน ร่วมกิจกรรมชุมชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE

 

  ข่าวรับสมัครงาน


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  E-Meeting – วาระการประชุมประจำเดือน