ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

……………………………………….
ตามที่ได้มี ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ประกาศ-บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร-65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

(นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร)

สาธารณสุขอำเภอบุณฑริก

  ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ………………………………………. ตามที่ได้มี ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 11 มกราคม 2565…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ———————————————…

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป       ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป…

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ……………………………………………………… รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุณฑริก เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ………………………………………………………                    ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี …

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


  E-Meeting – วาระการประชุมประจำเดือน